miércoles, 1 de junio de 2016

Terminis i condicions de lloguer


RESERVES
Caldrà que el cliente envii una bestreta del 30% del total del cost mitjançant una transferència bancària.
 Aquesta serà dirigida als propietaris de l'allotjament per tal de confirmar la reserva. Per a evitar confusions és convenient especificar-hi la data d'entrada i el nom de la casa a llogar.

PREUS
Els preus de l'allotjament inclouen l'ús de roba de llit i tovalloles (exceptuant ofertes prèviament acordades que indiquin el contrari), així com els gastos de llum, gas i aigua.  El preu del servei d'allotjament es referirà a pernoctacions o jornades inicidades a les 16hores i arribant a la seva fi a les 12 del migdia del dia de sortida. La no cesació en l'ocupació de l'allotjament a l'hora indicada implicarà la prollongació d'aquest un dia més.

PAGAMENTS
El cost de l'estància serà pagada el dia de l'arribada dels clients.  No treballem amb targetes de crèdit així doncs els pagaments seran via transferència bancària o efectiu.

ANULACIÓ
En el cas d'anulació de la reserva, els gastos queden establerts de la següent manera: 45 dies o més abans de l'arribada es cobrarà 25 euros per gastos mínims. De 45 a 30 dies abans de l'arribada es cobrarà el 30% del total. De 30 a 10 dies abans de l'arribada es cobrarà el 50% del total. De 10 fins al mateix dia de l'arribada es cobrarà el 100% del total.

ARRIBADA
El dia de l'arribada dels clients a la casa, s'estableix com a hora límit les 20h. En el cas que els clients no hagin arribat a dita hora, l'allotjament pot ser posat en lloguer a altres possibles clients. Es contempla la possibilitat d'arribar més tard de l'hora estipulada sempre i quan els clients formalitzin un previ avis als propietaris.

SORTIDA
L'horari de sortida seran les 12 del migdia. Per a poder ampliar dit horari cal solicitar-ho prèviament als propietaris.  La no cesació en l'ocupació de l'allotjament a l'hora indicada implicarà la prollongació d'aquest un dia més.


FIANÇA
La bestreta efectuda pels clients com a confirmació de la reserva serà retinguda com a fiança fins el dia de sortida.  En el cas que es produïssin desperfectes el seu cost seria descomptat d'aquella quantitat.

LLITS SUPLEMENTARIS
El preu per a cada llit suplementari varia segons l'allotjament seleccionat.  Per a reservar-la cal indicar-se en el formulari de reserva.  Aquests estaran instal·lats el dia de l'arribada i es retiraran el dia de la soritda motiu pel qual seran cobrats per estància.

DIES ESPECIALS I PONTS
La temporada alta queda establerta pels perídes de Nadal, Cap d'Any,  Setmana Santa, Feria i ponts.  Durant, i segons, aquests períodes s'alquilaran les cases per un mínim de 5 o 3 nits.

CASOS PARTICULARS
Si el nombre de clients supera la capacitat d'acollida indiada en la nostra web, s'exigirà una compensació econòmica proporcional al preu per persona. Si els clients suplementaris es presenten a l'allotjament sense previ acord pel propietari, aquest es reservarà el dret de rebutjar-los.

ANIMALS
Els animals de companyia són benvinguts a la nostra finca i per a que així segueixi essent cal mantenir-los fóra de les habitaciones i els propietaris han de vigilar i cuidar el seu comportament assumint qualsevol destrossa o desperfecte que poguéssin arribar a provocar. Degut al sobrecost en neteja i manteniment es solicitarà cinc euros per dia i animal. Quan es cregui convenient es podrà solicitar una fiança.  Els propietaris no poden fer-se responsables dels animals desatesos pels seus amos.

NETEJA
Per a evitar qualsevol dubte en la labor de neteja que duen a terme amb la roba de llit, a la Casa Andaluza i Villa Comix trobaran els llençols damunt de cada llit, degudament planxats i plegats.  Si desitgen trobar els llits fets roguem prèvia petició.
La neteja durant l'estància correspon als clients.  
Procurem reciclar la brossa per lo qual es demana als clients que la classifiquin i la depositin en els espais corresponents.

COMPORTAMENT DELS CLIENTS
S'espera dels clients un total respecte per les instal·lacions de les Cases Rurals així com pels propietaris i altres clients, i en general vers tot l'entorn, tant cultural com natural. S'agraïrà qualsevol suggerència per la seva part.
Es donarà per finida l'estància, de forma anticipada, quan s'incumpleixin les normes usuals d'urbanitat, higiene o convivència, així com en els casos d'expressa prohibició del propietari de l'establiment en excedir les places d'allotjament autoritzades pel departament d' Indústria, Comerç, Turisme i Treball.

0 comentarios:

Publicar un comentario

/* /******************************** ********************************/